Lỗ thêm gần 200 tỷ năm 2019, PVX sẽ phải rời sàn chứng khoán?

PVX vừa báo lỗ năm thứ 3 liên tiếp với con số 198 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên tới 3.887 tỷ đồng, sắp "ngốn" hết vốn góp của chủ sở hữu 4.000 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc PVX sẽ buộc phải hủy niêm yết theo quy định?

Trong năm 2019, doanh thu thuần của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) giảm mạnh 42% so với cùng kỳ khi đạt 1.939 tỷ đồng. Giá vốn chiếm tới 2.108 tỷ đồng khiến PVX tiếp tục chịu lỗ gộp 169 tỷ đồng, cao hơn cả mức lỗ gộp 156 tỷ của năm 2018.

Tuy nhiên, nhờ giảm chi phí lãi vay 19% về 86 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 98% còn 272 triệu đồng, chi phí quản lý giảm 8% về 205 tỷ đồng.

Do đó, PVX lỗ thuần 388 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 431 tỷ của năm trước.

Nhờ ghi nhận lợi nhuận khác thêm 33 tỷ đồng nên sau cùng PVX chỉ lỗ ròng 198 tỷ năm 2019, giảm so mức 260 tỷ của năm trước đó. Riêng trong quý 4/2019, PVX cũng lỗ 81 tỷ đồng.

Lo them gan 200 ty nam 2019, PVX se phai roi san chung khoan?
 

Tổng lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2019 của PVX ở mức khổng lồ hơn 3,887 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ là 4,000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2019, nợ phải trả là 8.473 tỷ đồng, tương đương 85% nguồn vốn. Công ty phải trả người bán là công ty mẹ PVC gần 2.497 tỷ đồng và nợ vay tài chính là 1.621 tỷ đồng, giảm nhẹ đầu kỳ.

Tổng tài sản công ty là 9.983 tỷ đồng, chủ yếu thuộc hàng tồn kho. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng chiếm phần lớn với các khoản tiền chủ yếu từ công ty mẹ PVC. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 863 tỷ đồng vào đầu năm còn 362 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi âm 231 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ vẫn còn dương 267 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ từ hoạt động đầu tư, chi phí lãi vay…

Đây là năm thứ 3 liên tiếp PVX báo lỗ. Trước đó, PVX lỗ là 416 tỷ đồng vào năm 2017 và 414 tỷ đồng vào năm 2018.

Nếu báo cáo kiểm toán không thay đổi về kết quả lợi nhuận ròng, doanh nghiệp phải hủy niêm yết theo Nghị định 58/2012.

Hiện tại, giá cổ phiếu PVX đang mất kiểm soát khi liên tục lao dốc và giảm 94% kể từ khi niêm yết vào ngày 19/08/2009, hiện giao dịch tại mốc 1.000 đồng/cổ phiếu.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN