Lãi ròng quý 3 của Hà Đô tăng mạnh 78% đạt 229 tỷ đồng

Lãi sau thuế của Hà Đô quý 3 đạt gần 248 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 229 tỷ đồng, tăng 78%.
Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 633 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ.
Giá vốn được tiết giảm đến 55% giúp lợi nhuận gộp đạt gần 414 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp có sự cải thiện, tăng từ hơn 42% lên hơn 65%.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 32% về gần 9 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 37% lên gần 86 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm.
Kết quả, lãi sau thuế của Hà Đô quý 3 đạt gần 248 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 229 tỷ đồng, tăng 78%.
Lai rong quy 3 cua Ha Do tang manh 78% dat 229 ty dong
 
Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đem về gần 2.454 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 729 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 36% và 24% so với cùng kỳ.
Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng, doanh thu mảng kinh doanh bất động sản giảm 48% so với cùng kỳ về hơn 1.347 tỷ đồng. Doanh thu xây lắp cũng giảm 73% về hơn 136 tỷ đồng.
Ngược lại, doanh thu cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản, doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời, doanh thu dịch vụ khách sạn đều ghi nhận tăng so với cùng kỳ.
So với kế hoạch, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 50% mục tiêu doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của Hà Đô tăng gần 10% so với đầu năm lên hơn 15.266 tỷ đồng. Chủ yếu là tăng giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn, tài sản cố định hữu hình và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.
Hàng tồn kho giảm 33% về hơn 1.170 tỷ đồng, chủ yếu giảm bất động sản đang xây dựng (từ hơn 1.655 tỷ đồng về hơn 930 tỷ đồng). 
Tổng nợ phải trả tăng gần 6% lên hơn 10.468 tỷ đồng, trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 62%, ghi nhận hơn 6.487 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN