DXG lãi ròng quý 3 đi lùi 48% về mức 52 tỷ đồng

So với kế hoạch kinh doanh đặt ra, Đất Xanh đã thực hiện được 87% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận năm.
 
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) công bố kết quả kinh doanh quý 3 với doanh nghiệp đạt gần 1.303 tỷ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ, giá vốn chiếm đến 520 tỷ đồng nên lãi gộp chỉ tăng 23% lên mức 783 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán căn hộ và đất nền đóng góp 1.068 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ môi giới đóng góp 209 tỷ đồng, còn lại từ hợp đồng xây dựng, dịch vụ quản lý, cho thuê,...
Đất Xanh có hơn 47 tỷ đồng doanh thu từ lãi tiền gửi, cho vay, gấp 4,4 lần cùng kỳ. Bên cạnh đó, phần lớn các chi phí (lãi vay, bán hàng, quản lý doanh nghiệp) đều tăng cao.
Theo đó, Đất Xanh báo lãi ròng trong quý 3 ở mức 52 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái.
DXG lai rong quy 3 di lui 48% ve muc 52 ty dong
 
Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt gần 7.820 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 316% so cùng kỳ và 882 tỷ đồng lãi ròng, trong khi cùng kỳ âm 388 tỷ đồng.
So với kế hoạch kinh doanh đặt ra, Đất Xanh đã thực hiện được 87% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của Đất Xanh xấp xỉ 28.568 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm 39%, tương đương 11.141 tỷ đồng (tăng không đáng kể).
Hàng tồn kho của Đất Xanh chủ yếu là giá trị bất động sản dở dang tại hơn 22 dự án. Một số dự án có giá trị lớn như: Gem Sky World (3.302 tỷ đồng), Gem Riverside (1.563 tỷ đồng),...
Ngoài ra, Đất Xanh còn ghi giá trị thành phẩm tại một số dự án: Opal Boulevard, Gem Sky World, Khu dân cư Yên Thanh,...
Nợ phải trả của Đất Xanh trên 15.465 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm, trong đó tổng dư nợ vay chiếm 6.553 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN