Không đăng ký giao dịch, Dược liệu Trung Ương 2 bị phạt 410 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Dược liệu Trung Ương 2, tổng số tiền phạt 410 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin sai hạn.
Theo đó, Dược liệu Trung Ương 2 bị phạt hành chính theo Quyết định số 649/QĐ-XPVPHC số tiền 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Cụ thể, Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, Công ty không thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán.
Khong dang ky giao dich, Duoc lieu Trung Uong 2 bi phat 410 trieu dong
 
Cùng việc bị phạt tiền, Công ty buộc phải có biện pháp khắc phục là nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày.
Đồng thời, với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng.
Trước đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các tài liệu: Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021, 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.
Tổng số tiền phạt đối với Dược liệu Trung Ương 2 là 410 triệu đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN