Doanh nghiệp nhà đại gia Đặng Văn Thành hút 90 tỷ đồng trái phiếu

Đầu tư Thành Thành Công của đại gia Đặng Văn Thành tiếp tục huy động 90 tỷ đồng từ trái phiếu với lãi suất cố định 11%/năm.
CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu TTCCH2327002, với giá trị 90 tỷ đồng, kỳ hạn 47 tháng vào ngày 30/11/2023. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 31/10/2027.
Lô trái phiếu TTCCH2327002 được Đầu tư TTC phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 900 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 90 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 11%/năm.
Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu TTCCH2327002 là Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV). Hầu hết các lô trái phiếu của Đầu tư TTC đều có tài sản đảm bảo là cổ phiếu SBT của Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (thành viên của TTC Group).
Doanh nghiep nha dai gia Dang Van Thanh hut 90 ty dong trai phieu
 Đại gia Đặng Văn Thành
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 10 triệu cổ phiếu phổ thông Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT).
Trước đó, vào ngày 6/11, Đầu tư TTC cũng đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu TTCCH2327001, với giá trị 180 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, cùng lãi suất cố định 11%/năm.
Lô trái phiếu TTCCH2327001 cũng có tài sản đảm bảo là cổ phiếu phổ thông CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) – với khối lượng 20 triệu cổ phiếu.
Đáng chú ý, vào ngày 5/12 vừa qua, SBT cũng vừa hút thành công 500 tỷ đồng, khi hoàn tất phát hành lô trái phiếu SBTB2326002, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm.
Lô trái phiếu SBTB2326002 là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng Techcombank, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp với tổ chức phát hành.
Trở lại với Đầu tư TTC, theo báo cáo từ HNX, doanh nghiệp của đại gia Đặng Văn Thành có kết quả kinh doanh kém sắc khi lợi nhuận sụt mạnh.
Trong đó, hai năm 2021 và 2022, lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 202 và 99 tỷ đồng. Như vậy, kết quả lãi năm ngoái giảm hơn nửa so với 2021 và chỉ bằng một phần tư năm 2020.
Vốn chủ sở hữu tính đến cuối 2022 của TTC đạt 3.680 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ tăng nhẹ từ 1,1 lần lên 1,3 lần, tương ứng với nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến hết cuối 2022 đạt mức 4.784 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ 14% lên 36%.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN