Chứng khoán phiên 26/2: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Các công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị cho cổ phiếu nào trong phiên giao dịch ngày 26/2?
 
Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DGW
CTCK Tiên Phong (TPS):
CTCP Thế giới số (DGW) được kỳ vọng sẽ phục hồi tích cực trong năm 2024, đặc biệt kể từ quý III/2024 nhờ các yếu tố như sau: (1) Fed giảm lãi suất, kinh tế toàn cầu dần phục hồi thúc đẩy cầu về các sản phẩm như ICT, điện thoại di động, thiết bị văn phòng và thiết bị gia dụng,
(2) Năm 2024 là thời điểm thay mới thiết bị của các sản phẩm điện thoại, laptop sau vùng đỉnh năm 2021. Thêm vào đó, DGW cũng dự kiến sẽ phân phối thêm nhiều sản phẩm mới, thương hiệu mới và nhiều chính sách hỗ trợ như thu cũ đổi mới, thu cũ đổi mới để thu hút khách hàng góp phần tăng doanh thu cho công ty,
(3) Doanh thu của Achison được kỳ vọng tăng lên 1.000 tỷ (tăng 56%) nhờ mở rộng thêm danh mục các sản phẩm phân phối.
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Neutral đối với DGW với rủi ro về sức mua phục hồi chậm, về tỷ giá, về lãi suất, về cạnh tranh, rủi ro hàng tồn kho, rủi ro chính sách.
Chung khoan phien 26/2: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 
Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu HDG
CTCK Vietcap (VCSC):
Chúng tôi giảm 2,3% giá mục tiêu cho CTCP Hà Đô (HDG) nhưng vẫn duy trì khuyến nghị khả quan.
Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) định giá thấp hơn của chúng tôi cho 3 dự án bất động sản, do chúng tôi trì hoãn việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận thêm 1 năm và (2) định giá thấp hơn của chúng tôi đối với nhà máy thủy điện Đắk Mi 2 (147 MW) do chúng tôi giả định sản lượng điện hợp đồng cao hơn trong năm 2024. Điều này dựa trên kế hoạch của Bộ Công thương (theo các doanh nghiệp trong ngành) về tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng của thủy điện là 98% trong năm 2024 so với mức 90% của những năm trước.
Những yếu tố trên ảnh hưởng tác động tích cực đối với định giá của chúng tôi từ vị thế tiền mặt ròng tại công ty mẹ HDG vào cuối quý IV/2023 so với nợ ròng vào cuối quý III/2023.
Chúng tôi giảm 3,5% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028, chủ yếu do chúng tôi trì hoãn 1 năm việc vận hành dự án cho thuê văn phòng CC3 và lợi nhuận thấp hơn từ Đắk Mi 2.
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu FPT
CTCK Vietcap (VCSC)
Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với CTCP FPT (FPT) và giữ vững quan điểm lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn cho các mảng kinh doanh cốt lõi của FPT bao gồm: Công nghệ thông tin toàn cầu, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.
Nhìn chung, chúng tôi duy trì giá mục tiêu khi giữ nguyên giá trị vốn chủ sở hữu mục tiêu cho năm 2024 của chúng tôi so với các dự báo trước.
Tuy nhiên, chúng tôi đã điều chỉnh tăng dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2026 lên 6% (dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng lần lượt 4%/6%/7% trong năm 2024/2025/2026) do chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận mảng công nghệ thông tin toàn cầu tăng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN