Chứng khoán ngày 5/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 5/4.

Khuyến nghị mua CII với giá mục tiêu 25.800 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Trong tài liệu ĐHCĐ thường niên, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) đặt kế hoạch doanh thu đạt 6,7 nghìn tỷ đồng (+25% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS không tính chi phí hao mòn lợi thế thương mại là 615 tỷ đồng (+16% YoY), tương ứng với 116% và 94% dự báo 2021.

VCSC cho rằng chênh lệch giữa kế hoạch của CII và dự báo là do VCSC dự báo thu nhập tài chính cao hơn và dự báo doanh thu bàn giao BĐS thấp hơn.

CII cũng công bố cổ tức tiền mặt cho năm 2020 là 1.200 đồng/CP, tương ứng lợi suất cổ tức 4,6%, phù hợp với dự báo hiện tại. Ngoài ra, CII cũng có kế hoạch chia cổ tức 12% theo mệnh giá cho năm 2021.

Tỷ trọng giữa cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu sẽ được quyết định sau dựa theo KQKD thực tế 2021 của CII. VCSC hiện đang dự báo CII sẽ thanh toán cổ tức tiền mặt 1.200 đồng/CP cho năm 2021.

Liên quan đến các dự án BĐS lớn, CII kỳ vọng sẽ bàn giao dự án nhà ở thấp tầng D’Verano (Lakeview 3) (TP. HCM) trong quý 2/2021 – phù hợp với kỳ vọng, trong khi CII có kế hoạch hoàn thành dự án BĐS Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) trong năm 2021 – vượt dự báo hiện tại.

Ngoài ra, CII cũng kỳ vọng dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ đi vào thu phí trong năm 2021.

Theo các nguồn tin truyền thông, BOT Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ đi vào thu phí trong giai đoạn tháng 9 – tháng 10/2021, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ so với dự báo là đầu quý 3/2021. Tính đến giữa tháng 3/2021, dự án này đã hoàn thành 77% tiến độ.

Chung khoan ngay 5/4: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 Chú ý cổ phiếu nào 5/4?

Ngoài ra, CII cũng xin ý kiến cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT – ông John Eric T.Francia và Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến, theo nguyện vọng cá nhân. 2 thành viên này là đại diện lần lượt từ Ayala Corporation và Rhinos Asset Management.

Các thông tin đáng chú ý khác từ tài liệu ĐHCĐ của CII bao gồm xin ý kiến cổ đông thông qua (1) thêm mảng môi giới & kinh doanh BĐS vào danh mục ngành nghề kinh doanh, (2) thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CII,

(3) niêm yết toàn bộ trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 02/11/2020 trên sàn HNX, (4) điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Công ty và Quy định nội bộ về Quản trị Doanh nghiệp tương ứng với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới và (5) phê duyệt Quy chế Hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát của CII.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA dành cho CII với giá mục tiêu 25.800 đồng/CP.

Ngưỡng hỗ trợ của CTS nằm tại mốc 16.000 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): CTS đang ở trong trạng thái tăng giá trở lại sau khi có sự điều chỉnh ngắn hạn vào nửa cuối tháng 3. Thanh khoản cổ phiếu những phiên gần đây vẫn duy trì giá trị ổn định.

Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu đồng thời chỉ báo động lượng RSI vẫn chưa đi vào vùng quá mua nên cổ phiếu có tiềm năng duy trì đà tăng trong ngắn hạn.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của CTS nằm tại khu vực xung quanh 16. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 19, cắt lỗ nếu ngưỡng 15 bị xuyên thủng.

Khuyến nghị khả quan CTR với giá mục tiêu 105.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Trong năm 2021, ban lãnh đạo Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) đặt kế hoạch doanh thu đạt 6,6 nghìn tỷ đồng (+3% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 276 tỷ đồng (+1% YoY).

VCSC lưu ý rằng CTR thường vượt kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm qua. Trong năm 2020, CTR đã vượt kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS 38%.

Dự báo 2021 hiện tại của VCSC bao gồm tăng trưởng doanh thu và LNST lần lượt 16% và 21%, được dẫn dắt bởi mảng cho thuê hạ tầng viễn thông (towerco) nhờ số lượng các tháp viễn thông dự phóng cao hơn.

Ban lãnh đạo đặt kế hoạch cổ tức 2021 (có thể bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu) tương ứng với 10- 20% mệnh giá.  

VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho CTR với giá mục tiêu 105.400 đồng/CP (tổng mức sinh lời 14,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,6% dựa theo giá đóng cửa 2/4).

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN