Sacombank-SBS bị phạt vì cho khách hàng mua khi không đủ tiền

Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín bị phạt 125 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank-SBS).
Theo đó, Công ty chứng khoán này bị phạt 125 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.
Trong giai đoạn từ ngày 1/9/2019 đến ngày 15/4/2020, tại một số thời điểm, tại một số thời điểm, Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền.
Sacombank-SBS bi phat vi cho khach hang mua khi khong du tien
 
Một trường hợp khác cũng mới bị UBCKNN xử phạt là ông Phan Minh Tuấn. Theo đó, ông Tuấn bị phạt 60 triệu đồng do vi phạm Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trong trường hợp pháp luật quy định không được kiêm nhiệm.
Cụ thể, ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Việt Nam (CTX) đã kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc CTX, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, nay là khoản 2 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán)
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN