Chứng khoán DSC vừa bị phạt 175 triệu đồng do vi phạm về hạn chế cho vay

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán DSC (DSC).
 
Theo đó, Chứng khoán DSC bị xử phạt 175 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).
Cụ thể, DSC đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về hạn chế cho vay (DSC đã cho vay đối với Thành viên Hội đồng quản trị tại các thời điểm ngày 17/8/2020, 20/8/2020, 28/10/2020, 30/10/2020, 01/02/2021). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chung khoan DSC vua bi phat 175 trieu dong do vi pham ve han che cho vay
DSC bị xử phạt. 
Được biết, Chứng khoán DSC ban đầu có tên là Chứng khoán Đà Nẵng được thành lập từ tháng 6/2006, hiện có trụ sở tại số 80 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Năm 2021, công ty đã tái cấu trúc thành công và tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.  
Trong quý 2/2022 vừa qua, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán gần 25 tỷ đồng nhưng ghi lỗ hơn 4 tỷ đồng. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN