CAG lỗ sau thuế 1,9 tỷ đồng do doanh thu giảm mạnh 55,4%

Công ty Cổ phần Cảng An Giang (mã CK: CAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024. Đồng thời, CAG đã đưa ra giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế của quý 1 so với cùng kỳ năm trước trên 10%.
CAG lo sau thue 1,9 ty dong do doanh thu giam manh 55,4%
Trong quý 1/2024, doanh thu của Cảng An Giang đạt 9,1 tỷ đồng
Cụ thể, trong quý 1/2024, doanh thu của Cảng An Giang đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 55,4% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 46,3%, xuống mức 8,7 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng 27%, ghi nhận ở mức 990 triệu đồng, nhưng chi phí tài chính không có biến động. Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, lợi nhuận sau thuế âm 1,59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 lãi hơn 1,9 tỷ đồng.
Lý giải về sự sụt giảm trên, CAG cho biết doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 11,3 tỷ, giá vốn hàng bán giảm 7,5 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp trong quý giảm 3,8 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính ghi nhận mức tăng 212 triệu đồng, song chi phí tài chính không biến động nên lợi nhuận tăng 212 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 35 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 361 triệu đồng làm cho lợi nhuận doanh nghiệp giảm 396 triệu đồng.
 Chính 3 yếu tố trên và lợi nhuận khác tăng 9 triệu đồng, chi phí thuế TNDN hiện hành giảm 491 triệu đồng dẫn đến tổng LNST của CAG giảm 3,5 tỷ đồng.
 Được biết, CAG đạt 10,17 tỷ đồng cho tổng thu nhập (sau khi trừ các khoản giảm trừ) quý I/2024; trong khi tổng chi phí bỏ ra là 11,76 tỷ đồng. Vì vậy, LNST thu nhập doanh nghiệp hứng chịu số âm 1,59 tỷ đồng.
 Cảng An Giang là cảng biển duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, được khách hàng các nước (Philippines, Malaysia…) chỉ định đến nhận hàng nhập khẩu gạo bằng tàu. Do đó, khi lượng xuất khẩu vào thị trường này tăng, sản lượng xuất khẩu thông qua cảng tăng.
 Những năm qua, doanh nghiệp đã tập trung vào công tác khai thác hàng hóa bằng cách giữ vững khách hàng truyền thống, qua sự tiếp thị khéo léo, cũng như luôn bám sát tình hình biến động thị trường để chủ động trước sức cạnh tranh ngày càng gay gắt.
 Tại báo cáo thường niên 2023, Cảng An Giang lên kế hoạch sản xuất kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 67 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 4,5 tỷ đồng.
 Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Cảng An Giang đang dừng ở mức 152 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,2% so với đầu năm. Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp tăng lên mức 5,2 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 3,7 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm 1,4 tỷ đồng.
 Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 20/4 cổ phiếu CAG của Cảng An Giang đang ở mức 8.600 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường ước đạt khoảng 118,68 tỷ đồng.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN