Chủ tịch VATM hưởng lương 1,38 tỷ mỗi năm

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt mức tiền lương kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Kiểm soát viên công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).
Theo đó, ông Lê Hoàng Minh - Chủ tịch HĐTV của VATM hưởng mức lương cao nhất với 1,380 tỷ đồng/năm, tương đương 115 triệu đồng/tháng.
Chu tich VATM huong luong 1,38 ty moi nam
Chủ tịch HĐTV của VATM ông Lê Hoàng Minh.
Các ông Trịnh Như Long, Đinh Việt Sơn và Hoàng Mạnh Tấn, thành viên HĐTV đều hưởng mức lương 1,152 tỷ đồng/năm/người, tương đương 96 triệu đồng/tháng/người.
VATM hiện là đơn vị duy nhất cung ứng các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ công ích) cho tất cả máy bay dân dụng, vận tải quân sự tại các sân bay dân dụng trên toàn quốc và những vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.
Về tình hình kinh doanh, năm 2023, sản lượng điều hành bay của VATM đạt hơn 750.000 chuyến, bằng 114,55% so với kế hoạch năm 2023. Tổng doanh thu ước đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 38,5% so với năm 2022.
Năm 2024, VATM đặt mục tiêu tiếp tục duy trì cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đảm bảo ổn định, liên tục, thông suốt với mục tiêu đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay trong trách nhiệm được giao.
VATM đặt mục tiêu đạt tổng sản lượng điều hành bay hơn 756.100 lần chuyến, tăng 0,43%, với tổng doanh thu 3.600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 1.108 tỷ đồng, tăng 0,45% và nộp ngân sách Nhà nước 2.108 tỷ đồng.
Khánh Hoài (tổng hợp)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN