Ngân hàng Bảo Việt: Nợ có khả năng mất vốn tăng lên gần 1.300 tỷ

Năm 2023, Ngân hàng Bảo Việt đã thanh toán 136 tỷ tiền lãi cho hai mã trái phiếu BVCCL2229001 và BVCCL229002.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2023 của BaoViet Bank lại không mấy khả quan. Báo cáo tài chính quý IV/2023 ghi nhận thu nhập lãi thuần năm 2023 đạt 1.400 tỉ đồng, tăng 75% so với năm 2022. Do hoạt động ngoài lãi giảm sút và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ đạt 89,6 tỉ đồng, giảm 1% so với năm trước, không hoàn thành kế hoạch đề ra đầu năm 2023 là 95 tỷ đồng. 

Chi phí hoạt động của ngân hàng đã tăng lên gần 806 tỉ đồng so với con số 741 tỉ đồng năm 2022. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt lên 1.072 tỷ đồng, tương đương 91%. Đây chính là con số cao kỷ lục, dẫn đến giảm sút lợi nhuận.

Kết thúc năm 2023, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) của BaoViet Bank ghi nhận giảm nhẹ, nhưng nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) lại tăng cao, lần lượt đạt 192 tỉ đồng và 1.295 tỉ đồng.

So với cuối năm 2022, tổng nợ xấu tại BaoViet Bank tăng 49%, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 3,34% lên 4%, vượt mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Nợ xấu tại VAMC cũng tăng 14% so với đầu năm, lên gần 3.005 tỉ đồng.

Với tình hình nợ xấu tăng cao và lợi nhuận bấp bênh, BaoViet Bank cần có giải pháp hiệu quả để xử lý nợ xấu, tăng cường thu nhập và cải thiện lợi nhuận. Ngân hàng đã chủ động trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, đảm bảo chất lượng tín dụng tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Ngan hang Bao Viet: No co kha nang mat von tang len gan 1.300 ty
BaoVietBank đang đối mặt với thách thức nợ xấu nghìn tỷ 

Một tính hiệu đáng mừng là tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 85.000 tỷ đồng, tăng 8,14% so với đầu năm. Huy động vốn tăng mạnh 26,19%, đạt mức 54.672 tỷ đồng. Quy mô tín dụng đạt 49.665 tỷ đồng, hoàn thành hơn 95% kế hoạch được NHNN giao. Nguồn thu từ hoạt động tín dụng tăng trưởng 60,55% so với năm 2022, đạt mức 5.783 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, các hoạt động phi tín dụng của BAOVIET Bank cũng ghi nhận kết quả tích cực. Nhờ định hướng dịch chuyển mạnh mẽ cơ cấu thu nhập và chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ hiện đại, hoạt động dịch vụ tăng trưởng 25,5% so với năm trước. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh cũng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng khả quan, lần lượt là 41,8% và 61,8%.

Trong năm 2024, BaoVietBank nỗ lực triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả, tập trung vào phát triển ngân hàng bán lẻ hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và quản lý rủi ro hiệu quả để khắc phục tình trạng nợ xấu và tiếp tụng phát triển quy mô của ngân hàng trong tương lai.

Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN