Nữ tiếp viên hàng không bị Mercedes tông nhận hơn 1 tỷ tiền thi hành án

Sau hơn 4 năm xảy ra tai nạn, chị Nguyễn Thị Bích Hường lúc bị tai nạn là tiếp viên hàng không đã nhận được hơn 1 tỉ đồng tiền thi hành án.

Nữ tiếp viên hàng không bị người lái Mercedes tông đã nhận được hơn 1 tỉ đồng tiền thi hành án


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN