Bình Dương: Cty Đường Việt "một mình một ngựa" dự 2 gói thầu gần 20 tỷ

Sở GTVT tỉnh Bình Dương đã hoàn thành mở thầu 2 gói thầu Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên, theo đó, duy nhất Công ty TNHH Đường Việt dự thầu...
Chỉ 1 doanh nghiệp dự cả 2 gói thầu
Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 28/03/2024, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đã hoàn thành mở thầu 2 gói thầu cùng tên: Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên. Cụ thể:
Gói thầu quản lý và bảo dưỡng thường xuyên, có giá 11,350 tỷ đồng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ, trên địa bàn TX. Bến Cát, các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng. Sở Giao thông vận tải đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 785/QĐ-SGTVT ngày 12/12/2023 với tổng dự toán 12,461 tỷ đồng. Gói thầu được Sở Giao thông vận tải thông báo mời thầu ngày 27/12/2023, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”. Gói thầu đã có 2 lần gia hạn với lý do “không có nhà thầu tham dự”.
Binh Duong: Cty Duong Viet
Gói thầu quản lý và bảo dưỡng thường xuyên, có giá 11,350 tỷ đồng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ, trên địa bàn TX. Bến Cát, các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng. Duy nhất 1 nhà thầu tham dự. Nguồn MSC 
Binh Duong: Cty Duong Viet
Hai lần mở thầu không thành công vì không có nhà thầu tham dự 

Cùng thời điểm, Sở Giao thông vận tải mở thầu gói thầu Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên, có giá 7,699 tỷ đồng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ, trên địa bàn TP. Tân Uyên, các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo. Sở Giao thông vận tải phê duyệt dự toán 8,474 tỷ đồng, tại Quyết định số 784/QĐ-SGTVT ngày 11/12/2023. Gói thầu được Sở Giao thông vận tải tổ chức mời thầu ngày 25/12/2023, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn túi hồ sơ”. Gói thầu đã có 2 lần gia hạn với lý do “không có nhà thầu tham dự”.
Binh Duong: Cty Duong Viet
Gói thầu quản lý và bảo dưỡng thường xuyên, có giá 7,699 tỷ đồng, duy nhất một nhà thầu tham dự. Nguồn MSC 
Binh Duong: Cty Duong Viet
 Hai lần mở thầu không thành công vì không có nhà thầu tham dự . Nguồn MSC

Tại thời điểm ngày 28/03, cả 2 gói thầu nêu trên, đều chỉ duy nhất Công ty TNHH Đường Việt dự thầu lần lượt là 11,299 tỷ đồng và 7,666 tỷ đồng.
Năng lực nhà thầu ra sao?
Công ty TNHH Đường Việt (địa chỉ tại phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2007 với loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật là ông Đỗ Văn Lâm.
Theo thống kê, công ty chưa từng ghi nhận trượt thầu. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã tham gia 23 gói thầu, trúng 21 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 121,741 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập khoảng 120,342 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 1,399 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 99,56%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 96,28%.
Binh Duong: Cty Duong Viet
Công ty TNHH Đường Việt là nhà thầu chuyên thực hiện các gói bảo dưỡng duy tu các tuyến đường của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH Đường Việt tham gia và trúng 10/10 gói thầu, do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Tín Đức mời thầu, tổng giá trị gần 100 tỷ đồng; tham gia và trúng 4/4 gói thầu, do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Thảo Điền mời thầu, tổng giá trị hơn 7,386 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều bên mời thầu khác như Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng công nghệ mới, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ...
Năm 2023, nhà thầu này không được ghi nhận tham gia và trúng thầu.
Năm 2022, trong 1 ngày (29/12/2022), Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, cùng lúc ra 2 quyết định (số 638/QĐ-SGTVT và số 643/QĐ-SGTVT) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:
Gói thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ, trên địa bàn TX. Bến Cát, các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, có giá 11,295 tỷ đồng (giá trúng thầu 11,183 tỷ đồng);
Gói thầu quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ, trên địa bàn TX. Tân Uyên, các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, có giá 7,875 tỷ đồng (giá trúng thầu 7,690 tỷ đồng). Cả 2 gói thầu, chỉ duy nhất nhà thầu này tham gia và trúng
Trước đó, các năm 2018, 2019, 2020 và 2021, gói thầu quản lý và bảo dưỡng thường xuyên của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, đều chỉ do Công ty TNHH Đường Việt đảm nhiệm, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Tín Đức tổ chức mời thầu…
Dự luận đặt câu hỏi:
Vì sao, gói thầu quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư, lại chỉ có Công ty TNHH Đường Việt thực hiện, mặc dù các gói thầu đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Phải chăng tiêu chí của gói thầu chỉ có duy nhất doanh nghiệp này mới có thể đáp ứng?
Thục Anh

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN