Khối tài sản của Phan Quốc Việt - ông trùm kit test Covid-19 Việt Á mới bị bắt khủng cỡ nào?

Cơ quan điều tra đã phong tỏa khối tài sản 'khủng' gồm bất động sản, hàng trăm tỷ đồng của Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt.

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN