Khối tài sản của đại gia Lê Phước Vũ tại Hoa Sen đáng giá bao nhiêu?

Nếu tạm tính phần tài sản tại Hoa Sen theo thị giá thì ông Vũ sở hữu cơ ngơi 1.896 tỷ đồng. 
Theo báo cáo quản trị 2020 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG), với khối lượng nắm giữ hơn 74 triệu cp HSG (tỷ lệ 16,72%), ông Lê Phước Vũ đang sở hữu khối tài sản gần 1.896 tỷ đồng.
Trong năm qua, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hoa Sen đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty từ gần 50 triệu cổ phiếu (11,74% vốn) lên hơn 74 triệu cổ phiếu (16,72% vốn), tương ứng mua ròng hơn 14 triệu cổ phiếu.
Hiện tại, cổ phiếu HSG đang có chuỗi tăng trưởng đáng kể trong vòng 1 năm qua kể từ khi giảm sâu từ đại dịch COVID-19, nếu tạm tính phần tài sản này theo thị giá thì ông Vũ sở hữu cơ ngơi 1.896 tỷ đồng.
Khoi tai san cua dai gia Le Phuoc Vu tai Hoa Sen dang gia bao nhieu?
 Ông Lê Phước Vũ.
Ngược lại thì bà Hoàng Thị Xuân Hương - vợ cũ của ông Vũ đã dứt duyên khi bán hết cổ phần sở hữu tại Hoa Sen.
Ngoài ra, công ty có liên quan đến ông Vũ như Tập đoàn đầu tư Hoa Sen cũng chỉ còn sở hữu hơn 43 triệu cổ phiếu, tương ứng với 9,7% vốn HSG.
Hoa Sen vừa kết thúc niên độ 2019-2020 với doanh thu thuần 27.531 tỷ đồng, thấp hơn 2% so với mục tiêu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.153 tỷ đồng, vượt kế hoạch 188%.
Trong niên độ mới (1/10/2020-30/9/2021), Hoa Sen đặt kế hoạch tiêu thụ 1,8 triệu tấn sản phẩm, tăng 11% so niên độ trước, doanh thu thuần tăng 20% ở mức 33.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu ở mức 1.500 tỷ đồng, tăng 30%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN