Giả lãnh đạo tỉnh Bình Dương gọi điện xin tiền lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Thời gian gần đây liên tục xảy ra tình trạng đối tượng xấu giả danh lãnh đạo tỉnh Bình Dương gọi điện, nhắn tin xin tiền một số cán bộ, lãnh đạo nhà nước.

Giả làm lãnh đạo tỉnh Bình Dương gọi điện xin tiền lãnh đạo Lâm Đồng


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN