Con trai Chủ tịch Nam Long đã bán ra 800.000 cổ phiếu NLG

Sau giao dịch, ông Hiệp giảm sở hữu từ 1,8 triệu cổ phần (tỷ lệ 0,5%) còn 1 triệu cổ phần (tỷ lệ 0,3%).
 
Ông Nguyễn Hiệp, con trai ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch CTCP Nam Long (NLG) đã bán 800.000 cổ phiếu, theo phương thức giao dich thỏa thuận từ 25/5-3/6.
Sau giao dịch, ông Hiệp giảm sở hữu từ 1,8 triệu cổ phần (tỷ lệ 0,5%) còn 1 triệu cổ phần (tỷ lệ 0,3%).
Ở chiều ngược lại, ông Quang đã mua 1 triệu cổ phần từ 29/4-23/5 theo phương thức khớp lệnh, tăng lượng sở hữu lên 11,9% vốn tương đương 45,5 triệu cổ phần.
Con trai Chu tich Nam Long da ban ra 800.000 co phieu NLG
 
Trước đó, vợ ông Quang là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng tăng sở hữu lên 18,3 triệu cổ phần (tỷ lệ 4,8%) sau khi gom 2,6 triệu cổ phiếu NLG theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 28/4 đến 27/5.
Như vậy, bà Ngọc không mua hết 3 triệu cổ phiếu như đăng ký trước đó do có thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư trong thời gian thực hiện giao dịch.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, Nam Long lên kế hoạch doanh thu thuần là 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.206 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 13% so với thực hiện cùng kỳ.
Tổng Giám đốc Trần Xuân Ngọc cho biết quý 4 là giai đoạn cao điểm ghi nhận kết quả kinh doanh. Mức cổ tức cho năm 2022 dự kiến là 10% bằng tiền mặt, cổ đông sẽ được tạm ứng 5% vào tháng 12 và trả nốt phần còn lại sau ĐHĐCĐ năm 2023.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN