Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng

Cơ quan điều tra xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên truy tìm để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc.
 

Cơ quan An ninh điều tra truy tìm ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc.


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN