Chân dung vợ bầu Kiên: Dù gặp nhiều biến cố nhưng vẫn đẹp và đầy bản lĩnh

Trải qua nhiều biến cố lớn xảy đến với gia đình, bà Đặng Ngọc Lan vợ bầu Kiên vẫn trẻ đẹp và đầy bản lĩnh.
 

Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN