IJC sắp huy động 1.259 tỷ trả nợ ngân hàng, trái phiếu và đầu tư dự án

HĐQT CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HOSE: IJC) vừa thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, IJC sẽ phát hành gần 126 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 50% với giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023-2024. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của IJC sẽ tăng từ 2.518 tỷ đồng lên 3.777 tỷ đồng. 
Trong khi đó, trên thị trường cổ phiếu IJC đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5 tại mức giá 14.300 đồng/cp, ghi nhận tăng 18% trong vòng 3 tháng qua. Như vậy, giá phát hành của IJC dự kiến chỉ thấp hơn thị giá 4.000 đồng/cp.
IJC sap huy dong 1.259 ty tra no ngan hang, trai phieu va dau tu du an
 
Vốn thu được từ đợt phát hành, IJC sẽ dùng để đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng giao thông, thực hiện đầu tư góp vốn vào công ty tiềm năng, thanh toán nợ gốc và lãi vay ngân hàng, trái phiếu... và bổ sung vốn kinh doanh. 
Cụ thể, dự kiến vốn thu được từ đợt chào bán khoảng 1.259 tỷ đồng, IJC sẽ chi 466 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước chiếm 37%, còn lại hơn 756 tỷ dùng để trả nợ gốc/lãi vay ngân hàng, trái phiếu và khách hàng.
Cụ thể, IJC sẽ chi 98 tỷ trả gốc kỳ thứ 3 cho lô trái phiếu IJCH2025001 (quý 4/023), thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 năm 2023 cho lô IJCH2025001 (8,96 tỷ), trả nợ gốc ngắn hạn BIDV (gần 401 tỷ), trả lãi vay ngắn hạn BIDV gần 30 tỷ, trả trước hạn nợ gốc dài hạn Ngân hàng Bản Việt (gần 35 tỷ), trả trước hạn nợ gốc Ngân hàng Hàng Hải 154 tỷ, trả tiền lãi chậm trả cổ tức Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp 30 tỷ, còn lại 36,7 tỷ bổ sung vốn kinh doanh.
IJC cũng lưu ý, trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ phân bổ cho toàn bộ mục đích nêu trên như dự kiến thì HĐQT sẽ phân bổ số vốn thu được từ đợt chào bán theo thứ tự ưu tiên là góp vốn vào Becamex Bình Phước; trả nợ ngân hàng, trái phiếu, khách hàng; Cuối cùng mới ưu tiên vốn kinh doanh.  
Tại thời điểm cuối quý 1/2023, nợ phải trả của IJC giảm 300 tỷ xuống mức 2.436 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ngắn và dài hạn chiếm lần lượt là 507 tỷ và 405 tỷ đồng, tức tổng cộng 912 tỷ đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN