Loài cá miệng nhọn hoắt, răng sắc như dao, nhìn như "sát thủ", ai ngờ là đặc sản của một tỉnh ở Việt Nam

Loài cá này là đặc sản nổi tiếng của một tỉnh ở Việt Nam.

Theo Nguyễn Bình (Tổng hợp)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN