Đơn vị nào sẽ trúng gói thầu mua sắm đồng hồ nước hơn 5 tỷ?

Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn đã hoàn thành mở thầu gói thầu mua sắm đồng hồ nước điện từ, trị giá hơn 5 tỷ đồng; có 4 nhà thầu tham gia canh tranh…
4 nhà thầu cạnh tranh
Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu mua sắm đồng hồ nước điện từ, có giá 5,220 tỷ đồng, được Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn đã hoàn thành mở thầu.
Theo đó, có 4 nhà thầu tham dự đó là:
Công ty TNHH Thương mại N.T.P dự thầu với giá hơn 2,954 tỷ đồng; Công ty CP Kỹ thuật môi trường Việt An dự thầu với giá 3,990 tỷ đồng; Công ty CP Aptechs dự thầu với giá 4,472 tỷ đồng và Công ty CP Công nghệ Bách Việt dự thầu với giá 4,634 tỷ đồng.
Don vi nao se trung goi thau mua sam dong ho nuoc hon 5 ty?
 

Được biết, gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm đồng hồ nước điện từ, được Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn phê duyệt tại Quyết định số 1179/QĐ-CNCL ngày 25/3/2024 với tổng mức dự toán hơn 5,246 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngày 17/4, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, Huỳnh Anh Tuấn phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 1596/QĐ-CNCL; gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.
Năng lực các nhà thầu ra sao?
Công ty CP Kỹ thuật môi trường Việt An (địa chỉ tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) thành lập năm 2010 với loại hình công ty cổ phần; lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn; người đại diện pháp luật là Nguyễn Hoài Thi.
Don vi nao se trung goi thau mua sam dong ho nuoc hon 5 ty?-Hinh-2
 
Don vi nao se trung goi thau mua sam dong ho nuoc hon 5 ty?-Hinh-3
 
Don vi nao se trung goi thau mua sam dong ho nuoc hon 5 ty?-Hinh-4
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC 

Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2013 với 433 gói thầu được ghi nhận; trong đó trúng 224 gói, trượt 165 gói, 28 gói chưa có kết quả, 16 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 2.257 tỷ đồng (có hơn 11,687 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 1.830 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 426,963 tỷ đồng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, công ty tham gia 24 gói thầu, trúng 7 gói, 7 gói đang chờ kết quả.
Ngày 18/3, công ty được công bố trúng gói thầu cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc chất lượng nước tự động, trị giá hơn 3,916 tỷ đồng, do Chi nhánh Tổng công ty Cấp nước Sài Gờn - TNHH MTV - Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TP. HCM làm chủ đầu tư (trong vai trò nhà thầu độc lập); ngày 23/3, được công bố trúng Gói thầu số 6: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình, trị giá hơn 23,842 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án ODA và đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư (trong với vai trò liên danh phụ)…
Công ty TNHH Thương mại N.T.P (địa chỉ tại Quận 10, TP. HCM) thành lập năm 1999 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thành Phong.
Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2016 với 95 gói thầu, trúng 89 gói, trượt 4 gói, 2 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 197,276 tỷ đồng, hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập (có hơn 22,686 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).
Công ty là khách hàng của nhiều DN cấp nước, như: Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, trúng 16/17 gói thầu, tổng giá trị gần 30 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cấp nước Bến Tre, trúng 11/11 gói thầu, tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, trúng 8/9 gói thầu, tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng; Công ty CP Cấp nước Gia Định, trúng 5/5 gói thầu, tổng giá trị gần 30 tỷ đồng)...
Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị tham gia 5 gói thầu, trúng 4 gói (có 2 gói được chỉ định thầu), 1 gói chưa có kết quả.
Tháng 1/2024, Công ty TNHH Thương mại N.T.P được Công ty CP Cấp nước Cần Thơ chỉ định thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, trị giá hơn 5,335 tỷ đồng; Công ty CP cấp nước Chợ Lớn chỉ định thầu gói thầu điện tử sóng siêu âm DN50, trị giá hơn 863,8 triệu đồng; ngày 28/3, Công ty CP Cấp thoát nước Long An công bố đơn vị trúng gói thầu mua sắm hàng hóa, trị giá hơn 4,733 tỷ đồng; ngày 2/4, được Công ty CP Cấp nước Đồng Nai công bố trúng Gói thầu số 3 (mua sắm hàng hóa): Van bi bằng nhựa nối ép nhanh DN25x3/4 (van khóa ống nhánh nhựa DN25x3/4), trị giá hơn 2,441 tỷ đồng…
Công ty CP Aptechs (địa chỉ tại phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM) thành lập năm 2019 với loại hình công ty cổ phần; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa; ông Thái Quang Minh là người đại diện pháp luật.
Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 4/2019 với 35 gói thầu, trúng 33 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 18,795 tỷ đồng, hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập (có hơn 16 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).
Công ty là khách hàng của một số bên mời thầu, như: Công ty CP Cấp nước Chợ lớn, trúng 25/26 gói thầu, tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng); ngoài ra còn trúng thầu tại Công ty CP sonadezi Long Bình, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng...
Năm 2023, đơn vị được Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn chỉ định 10 gói thầu; Công ty CP Cấp nước Thủ Đức chỉ định thầu 2 gói thầu...
Công ty đang chờ kết quả gói thầu mua sắm đồng hồ nước điện từ, do Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn làm chủ đầu tư và gói thầu Đồng hồ điện tử, do Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng làm chủ đầu tư…
Công ty CP Công nghệ Bách Việt (địa chỉ tại phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM) thành lập năm 2007 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật là ông Hoàng Xuân Hải.
Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2014 với 122 gói thầu, trúng 75 gói, trượt 39 gói, 6 gói đang chờ kết quả, 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 218,770 tỷ đồng (có hơn 7,729 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 145,996 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 72,773 tỷ đồng. Công ty là khách hàng của nhiều DN cấp nước, như: Công ty Cấp nước Ninh Thuận, trúng 15/16 gói thầu; Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, trúng 12/15 gói thầu; Công ty CP Cấp nước Gia Định, trúng 9/9 gói thầu...
Từ đầu năm đến nay, đơn vị tham gia 10 gói thầu, trượt 2 gói, 2 gói chưa có kết quả.
Tháng 1/2024, công ty trúng gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị nghề điện tử công nghiệp, trị giá hơn 44,6 tỷ đồng, do Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ làm chủ đầu tư; tháng 2/2024, được Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV công bố trúng gói thầu cung cấp đồng hồ nước điện từ DN100mm đến DN200mm và thiết bị ghi nhận dữ liệu, trị giá hơn 8,548 tỷ đồng (trong vai trò nhà thầu độc lập).
Tháng 4/2024, đơn vị được Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn chỉ định thầu gói thầu thay thế thiết bị hư hỏng bên trong trạm quan trắc, trị giá hơn 350 triệu đồng; Công ty CP Cấp nước Bến Thành chỉ định thầu gói thầu cung cấp đồng hồ nước điện từ cỡ lớn, trị giá hơn 3,380 tỷ đồng...
Góc nhìn chuyên gia
Theo một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu, gói thầu mua sắm đồng hồ nước điện từ của Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn vẫn đang trong thời gian xét thầu, chưa biết lợi thế sẽ thuộc về đơn vị nào.
Tuy nhiên, bằng cảm quan, Công ty TNHH Thương mại N.T.P đang có lợi thế về giá, đồng thời cũng từng thực hiện nhiều gói thầu - do Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn làm chủ đầu tư; tiếp theo là Công ty CP Kỹ thuật môi trường Việt An, dự thầu với giá 3,990 tỷ đồng; Công ty CP Aptechs dự thầu với giá 4,472 tỷ đồng; Công ty CP Công nghệ Bách Việt dự thầu với giá 4,634 tỷ đồng.
Ngoại trừ Công ty CP Kỹ thuật môi trường Việt An, các đơn vị còn lại, đều là những nhà thầu từng thực hiện nhiều gói thầu, do Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn làm chủ đầu tư. Có nhà thầu còn liên tục được chỉ định thầu…
Thục Anh

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN