Dù làm ăn thất bại nhưng vẫn được nhiều người xem là ân nhân

Mở tiệm trà sữa chưa được bao lâu thì phá sản, dù thế ông chủ vẫn được nhiều người xem là ân nhân.
Đ.T

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN