Cách iPhone 4s trở thành một trong những điện thoại biểu tượng nhất của Apple

Ngay cả vào năm 2024, iPhone 4s vẫn là chiếc smartphone có thiết kế tuyệt đẹp. Làm thế nào để công ty có thể làm được điều đó?
Khôi Nguyễn - Tổng hợp

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN