Ảnh chế: MU có cơ hội cướp top 3 khi Newcastle "sảy chân"

Cùng lúc Tottenham và Newcastle đều sảy chân, MU xây chắc top 4 và có cơ hội cướp top 3 từ tay đối thủ.

MU có cơ hội cướp top 3 khi Newcastle "sẩy chân".

Đích thực là những người anh em của MU.

Thành London chỉ biết trông chờ vào Arsenal.

Lampard trở lại cũng không thay đổi được kết quả.

Cái giá phải trả của Chelsea khá đắt.

Đ.T

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN