Vinachem ước lãi bán niên hơn 4.000 tỷ đồng, vượt xa cả năm 2021

Ngày 8/7/2022, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.
 
Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm của Vinachem ước đạt 32.830 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó: nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 19.769 tỷ đồng, tăng 33%; sản phẩm apatit ước đạt 2.211 tỷ đồng, tăng 29%; cao su ước đạt 5.316 tỷ đồng, tăng 10%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 2.161 tỷ đồng, tăng 7%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp ước đạt 1.863 tỷ đồng, tăng 53%; chất giặt rửa ước đạt 1.384 tỷ đồng, bằng cùng kỳ năm 2021.
Vinachem uoc lai ban nien hon 4.000 ty dong, vuot xa ca nam 2021
 
Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm ước lãi 4.098 tỷ đồng, vượt xa mức 3.517 tỷ đồng của cả năm 2021. Trong đó, lợi nhuận của các đơn vị thuộc Đề án 1468 ước lãi 2.114 tỷ đồng, tăng 3.128 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021; các đơn vị còn lại lãi 1.984 tỷ đồng, tăng 848 tỷ đồng, tương đương tăng 75% so với cùng kỳ 2021.
Một số công ty liên kết có kết quả kinh doanh, lợi nhuận như sau: Công ty CP Bột giặt NET doanh thu quý 2 đạt 398 tỷ, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 750 tỷ đồng, lợi nhuận quý 2 đạt 20 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 45 tỷ đồng;
Công ty CP Cao su Sao vàng doanh thu quý 2 đạt 231 tỷ, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 485 tỷ đồng, lợi nhuận quý 2 đạt 15 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 34 tỷ đồng;
Công ty CP XNK Hóa chất miền Nam doanh thu quý 2 đạt 146 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 336 tỷ đồng, lợi nhuận quý 2 đạt 0,6 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1,1 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN