Tisco không chia cổ tức cho cổ đông trong 9 năm liên tiếp

Tisco cho biết không đủ điều kiện chia cổ tức nên sẽ không tiến hành phân phối lợi nhuận cho các cổ đông trong năm nay.
HĐQT CTCP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco, TIS) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 với doanh thu đạt 12.989 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 49 tỷ đồng, tăng lần lượt 36% và 48% so với thực hiện năm 2020.
Đồng thời, Công ty đặt kế hoạch sản lượng thép cán đạt 815.000 tấn; phôi thép đạt 395.000 tấn; gang lò cao đạt 200.000 tấn.
Năm 2021, dù dịch bệnh đã dần được khống chế và có các biện pháp phòng ngừa, song diễn biến vẫn phức tạp và khả năng gây ảnh hưởng khó xác định, HĐQT Tisco đề xuất ĐHCĐ giao điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh để phù hợp với điều kiện thực tế.
Tisco khong chia co tuc cho co dong trong 9 nam lien tiep
 Tisco đặt kế hoạch tăng 48%.
Khép lại năm 2020, tổng doanh thu và lãi trước thuế của công ty gang thép này lần lượt giảm 8% và 34% so với năm 2019, xuống còn 9.586 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.
TIS cho biết năm 2020, dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 vẫn chưa được tháo gỡ. Công ty thực hiện sửa chữa cả 2 lò cao đã ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất gang và phôi thép, từ tháng 5/2020 không được bán quặng, mỏ sắt Trại Cau tạm dừng sản xuất…
Bên cạnh đó, giá nguyên liệu còn tăng mạnh trong quý 3, trong khi giá bán thép thành phẩm bị kìm giữ bởi áp lực cạnh tranh và tăng chậm hơn so với giá nguyên liệu.
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, tính đến cuối năm 2020, Tisco vẫn còn 1.796 tỷ đồng nợ quá hạn cho khoản vay của dự án đến nay chưa có nguồn để trả. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tisco là hơn 166 tỷ đồng.
HĐQT công ty cho biết theo điểm c Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020: “Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn” thì Tisco không đủ điều kiện chia cổ tức. Như vậy, đây là năm thứ 9 công ty này không tiến hành phân phối lợi nhuận cho các cổ đông.
Cũng trong năm nay, Công ty dự kiến đầu tư 2,7 tỷ đồng để tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo mở rộng khai thác than mỡ hầm lò Nam Làng Cẩm và hầm lò khu Bắc Làng Cẩm (khu Âm Hồn). Ngoài ra, Công ty sẽ đầu tư 12,85 tỷ đồng nâng cấp tài sản cố định.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN