Thép Nam Kim sắp trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 20%

Thép Nam Kim dự kiến phát hành thêm gần 44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%.
HĐQT CTCP Thép Nam Kim (NKG) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Theo đó, Công ty dự kiến phát hành thêm gần 44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCK thông báo về việc nhận được đầy đủ báo cáo, dự kiến trong năm 2022.
Nguồn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.
Được biết, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Thép Nam Kim còn hơn 2.636 tỷ đồng.
Thep Nam Kim sap tra co tuc co phieu ty le 20%
 
Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 28.000 tỷ đồng, tương đương năm ngoái và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.600 tỷ đồng, giảm 28%.
Trong quý 1, doanh thu thuần của công ty đạt 7.151 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế là 506,9 tỷ đồng tăng 59% so với cùng kỳ 2021 và hoàn thành 31,6% kế hoạch năm. Theo giải trình của đơn vị này lợi nhuận kỳ này tăng do sản lượng sản xuất tăng làm cho chi phí sản xuất giảm.
Kết quả này cũng khả quan so với bối cảnh chung các doanh nghiệp ngành tôn thép báo lợi nhuận quý 1 năm nay cải thiện so với quý 4/2021 nhưng giảm so với cùng kỳ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN