Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi gần 1.900 tỷ đồng năm 2023

97% doanh thu của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đến từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con, trong đó HoSE đóng góp hơn 1.395 tỷ đồng và HNX mang về 461,5 tỷ đồng.
 
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã công bố kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu đạt 1.920 tỷ đồng, giảm gần 44% so với năm 2022.
97% doanh thu đến từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con, trong đó Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đóng góp hơn 1.395 tỷ đồng và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mang về 461,5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tổng chi phí trong năm của VNX rất thấp, chỉ ở mức 26,7 tỷ đồng, giảm đến hơn 96% so với năm trước. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 của VNX chỉ giảm gần 10% so với năm 2022, xuống mức 1.886 tỷ đồng.
So Giao dich Chung khoan Viet Nam lai gan 1.900 ty dong nam 2023
 
VNX được thành lập tháng 2/2021 theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. VNX có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, được tổ chức theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình mẹ - con dựa trên sự sắp xếp lại HNX và HoSE. Nhiệm vụ chính của VNX là thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường.
Trong năm 2023, VNX đã chủ động rà soát các quy chế nghiệp vụ liên quan để chuẩn bị cho các sửa đổi cần thiết khi hệ thống giao dịch mới chính thức đi vào vận hành, và khi có các thay đổi của quy định pháp luật; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức và vận hành thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ theo chỉ đạo của cơ quan quản lý.
Bên cạnh đó, VNX cũng đã thực hiện các công tác quản lý, giám sát, kiểm tra thành viên định kỳ nghiêm túc, kịp thời phát hiện các vi phạm; Chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ với UBCKNN trong công tác giám sát tuân thủ, giám sát giao dịch, xử lý giao dịch nghi vấn, xử lý vi phạm;…
Sở cũng tích cực chỉ đạo Chủ đầu tư và điều phối hoạt động giữa các đơn vị thụ hưởng đẩy nhanh tiến độ triển khai gói thầu CNTT và đôn đốc các thành viên tham gia kiểm thử hệ thống giao dịch mới. Việc chính thức trở thành thành viên của WEF là một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập của VNX và công ty con, góp phần quảng bá, thúc đẩy hội nhập các thị trường chứng khoán.
Tại hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính, Vụ Giám sát thị trường - UBCKNN, HNX, HOSE, VSDC đã đề nghị VNX tiếp tục phối hợp công tác chặt chẽ hơn nữa trong năm tới 2024 để hoàn thiện các văn bản pháp luật, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, chính sách, đặt biệt là việc tăng cường cho công tác giám sát (giám sát giao dịch, giám sát liên thị trường, giám sát thành viên,...), công tác nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới cũng như phối hợp trong việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin mới đáp ứng kịp thời tiến độ mà cơ quan quản lý đặt ra.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN