SeaSpimex bị xử lý vi phạm về thuế và giảm khấu trừ thuế GTGT hơn 600 triệu đồng

Ngày 9/8, Cục Thuế TPHCM đã có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Thuỷ Đặc Sản (SeaSpimex, SPV).
Theo đó, Công ty Thuỷ Đặc Sản đã có hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp năm 2016, 2017 và 2018; kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2016, 2017.
Đồng thời, công ty cũng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018, 2019 phải nộp.
Do đó, Công ty Thuỷ Đặc Sản phạt tiền hơn 7 triệu đồng và biện pháp khắc phục là bị truy thu số tiền thuế phải nộp 35 triệu đồng, tiền chậm nốp 12 triệu đồng.
Đồng thời giảm khấu từ thuế giá trị gia tăng 601 triệu đồng. Cục Thuế đề nghị Công ty Thuỷ Đặc Sản khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ này vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được quyết định này. 
Về tình hình kinh doanh, năm 2021 SPV thực hiện được 441 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế gần 15 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN