SAM Holdings bán 80% vốn Nam Tây Nguyên cho Capella Quảng Nam

 SAM sẽ chuyển nhượng 20 triệu cổ phần, chiếm 80% vốn của Nam Tây Nguyên cho Capella Quảng Nam, với giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn.
HĐQT CTCP SAM Holdings (SAM) vừa công bố Nghị quyết chuyển nhượng 80% vốn góp tại CTCP Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên (Nam Tây Nguyên) cho CTCP Capella Quảng Nam.
Cụ thể, SAM sẽ chuyển nhượng 20 triệu cổ phần, chiếm 80% vốn của Nam Tây Nguyên cho Capella Quảng Nam, với giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn.
SAM Holdings ban 80% von Nam Tay Nguyen cho Capella Quang Nam
 SAM chuyển nhượng vốn cho Capella Quảng Nam.
Tính đến ngày 31/12/2022, SAM sở hữu 93,93% vốn của Nam Tây Nguyên và 92,86% vốn tại Capella Quảng Nam, giá trị đầu tư lần lượt gần 200 tỷ đồng và 650 tỷ đồng.
Sau chuyển nhượng, SAM vẫn là công ty mẹ của Nam Tây Nguyên, do sở hữu gián tiếp qua Capella Quảng Nam. Đồng thời, sau khi cơ cấu, SAM sẽ chuyển đổi Nam Tây Nguyên thành công ty TNHH MTV trực thuộc Capella Quảng Nam.
Được biết, Nam Tây Nguyên hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu công nghiệp, có trụ sở tại Đường 23/3, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 
Nam Tây Nguyên được thành lập vào năm 2021, với mục đích xúc tiến các thủ tục đầu tư KCN Nhân Cơ 2 có diện tích 400 ha và các dự án bất động sản khác tại khu vực Tây Nguyên.
Công ty này có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trong đó SAM sẽ sở hữu 80%, Capella Quảng Nam 15%, các cổ đông khác do SAM đề xuất 5%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN