PV OIL báo lãi tăng 50% lên 272 tỷ đồng trong quý 2, dòng tiền kinh doanh âm nặng

Tổng công ty Dầu Việt Nam(PV OIL, OIL) báo lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 272 tỷ đồng tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý 2, PV OIL ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.420 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng cao nên biên lợi nhuận ghi nhận giảm từ 6,5% xuống còn 6,1%.
Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 6,5% lên 107 tỷ đồng. Lãi công ty liên doanh, liên kết mang về 33 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận 489 triệu đồng.
Kết quả, PV OIL báo lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 272 tỷ đồng tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế 6 tháng, PV OIL mang về 25.189 tỷ đồng doanh thu, giảm 14% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế ở mức 463 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 350 tỷ đồng.
PV OIL bao lai tang 50% len 272 ty dong trong quy 2, dong tien kinh doanh am nang
 OIL báo lãu tăng trưởng mạnh trong quý vừa qua.
Năm 2021, PV Oil đặt kế hoạch doanh thu đạt 55.750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 320 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 45% chỉ tiêu doanh thu, song đã vượt 44,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Tính tới 30/6, tổng tài sản của PV OIL tăng 13,5% so với đầu năm lên hơn 25.057 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 7.493 tỷ đồng.
Nợ phải trả tăng 22%, lên hơn 14.071 tỷ đồng. Chủ yếu tăng tăng ở khoản phải trả người bán ngắn hạn. PV OIL đang vay nợ tài chính ngắn hạn 4.880 tỷ đồng, tăng 879 tỷ đồng so với đồng năm.
Đáng lưu ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty âm hơn 1.040 tỷ đồng trong khi năm trước dương hơn 768 tỷ đồng, điều này dẫn đến dòng tiền thuần âm hơn 1.675 tỷ đồng tại ngày 30/6.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN