Tập đoàn Cao su lãi 6 tháng gấp 2,8 lần, tổng tài sản giảm 900 tỷ đồng

GVR lãi ròng 846 tỷ đồng trong quý 2/2021, gấp 1,8 lần cùng kỳ 2020. Luỹ kế 6 tháng chạm mốc 2.376 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: GVR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt tới 5.687 tỷ đồng, tăng mạnh 71% so cùng kỳ 2020.
Giá vốn chiếm 4.058 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp vẫn ở mức khá 1.628 tỷ, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên cải thiện từ 21,4% của cùng kỳ lên 28,6%.
Tuy nhiên, kỳ này doanh thu tài chính giảm nhẹ 12% xuống còn 198 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay lại giảm 16% về còn 143 tỷ đồng.
Cộng thêm lãi từ liên doanh liên kết đạt 86 tỷ, tăng 24%. Nên dù chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này tăng gần gấp đôi lên 576 tỷ đồng nhưng GRV còn có thêm gần 267 tỷ đồng lợi nhuận khác (gấp đôi cùng kỳ).
Sau cùng, GVR vẫn lãi ròng 846 tỷ đồng trong quý 2/2021, gấp 1,8 lần cùng kỳ 2020.
Tap doan Cao su lai 6 thang gap 2,8 lan, tong tai san giam 900 ty dong
 
Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần của GVR cũng ở mức khả quan khi tăng gần gấp đôi lên 10.537 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chạm mốc 2.376 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ.
Năm 2021, GVR đặt mục tiêu doanh thu 26.914 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.564 tỷ đồng. 
Như vậy, sau 6 tháng, GVR thực hiện được 39% kế hoạch về doanh thu và 52% về lợi nhuận. 
Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của GVR suy giảm hơn 900 tỷ xuống mức 79.341 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tăng thêm 1.000 tỷ lên 6.575 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm gần 2.000 tỷ xuống 8.788 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng thêm ngàn tỷ lệ 3.187 tỷ đồng.
Trong cơ cấu vốn, GVR đang vay nợ ngắn hạn 2.259 tỷ đồng và dài hạn là 7.783 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên con số 5.366 tỷ đồng. 
Trên thị trường, cổ phiếu GVR vẫn đang có đà tăng tốt lên 32.500 đồng/cổ phiếu chốt phiên 26/7, ghi nhận tăng hơn 37% trong vòng 3 tháng qua. Khối lượng giao dịch bình quân rất cao với hơn 5 triệu đơn vị mỗi phiên.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN