PV GAS ước lãi sau thuế 9 tháng đi ngang với 6.220 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế của PV Gas ước đạt 6.220 tỷ đồng, cũng vượt 19% kế hoạch 9 tháng và bằng cùng kỳ năm 2020.
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, huy động khí của khách hàng giảm, trong đó đặc biệt là huy động khí cho điện giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, bằng khoảng 72% so với cùng kỳ và bằng 70% kế hoạch của PVN.
So với kế hoạch của Bộ Công Thương giao thì huy động khí Đông Nam bộ chỉ đạt khoảng 84%, Tây Nam bộ khoảng 70%. Đặc biệt, từ ngày 11/8 đến nay, huy động khí cho sản xuất điện Đông Nam bộ chỉ đạt khoảng từ 5,6-8,5 triệu m3/ngày và Tây Nam bộ từ 1,1 -1,3 triệu m3/ngày.
Nhu cầu khí, sản phẩm khí của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước giảm 35-40% đối với LPG và 30% đối với khí thấp áp, CNG so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát lần 4, do nhiều khách hàng dừng/giảm sản xuất, kinh doanh. Dự báo thời gian tới, số lượng khách hàng dừng/giảm tiêu thụ khí tiếp tục tăng, dẫn đến sản lượng khí có thể sụt giảm từ 40-50% so với thời điểm trước dịch bùng phát.
Bên cạnh đó, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa (LPG, CNG), huy động nguồn lực triển khai các dự án (chỉ duy trì được khoảng 40% lực lượng lao động tại công trường so với trước thời điểm dịch bùng phát do siết chặt đi lại), cũng như việc xem xét, phê duyệt của các cơ quan chức năng liên quan các hoạt động đầu tư xây dựng, cước phí, giá khí,... gặp nhiều khó khăn; chi phí cho các hoạt động tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
PV GAS uoc lai sau thue 9 thang di ngang voi 6.220 ty dong
 
Trong tình hình đó, mặc dù sản lượng khí khô, condensate của PV GAS không hoàn thành kế hoạch, nhưng cùng với giá dầu, giá LPG thị trường tăng và sản lượng LPG tăng 27% đã đóng góp lớn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu tài chính 9 tháng.
Cụ thể, PV GAS đã thực hiện tiếp nhận 5.761 triệu m3 khí ẩm, bằng 78% kế hoạch 9 tháng, và giảm 16% so với cùng kỳ năm 2020; Sản xuất và cung cấp 5.555 triệu m3 khí khô, bằng 78% kế hoạch 9 tháng, và giảm 16% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong lĩnh vực LPG, PV GAS sản xuất và cung cấp 1.518 nghìn tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 337 nghìn tấn), vượt 27% kế hoạch 9 tháng, và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn và khoảng 12% thị phần bán lẻ toàn quốc. PV GAS cũng sản xuất và cung cấp trên 47 nghìn tấn condensate, bằng 60% kế hoạch 9 tháng, và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020.
Theo đó, tổng doanh thu 9 tháng năm 2021 của PV GAS ước đạt 58.417 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch 9 tháng, và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.869 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch 9 tháng, tương đương cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.220 tỷ đồng, cũng vượt 19% kế hoạch 9 tháng và bằng cùng kỳ năm 2020. Nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 4.481 tỷ đồng.
Mặc dù chịu tác động mạnh từ dịch Covid -19, Công ty mẹ GAS vẫn giải ngân 3.546 tỷ đồng (tập trung chuỗi dự án Nam Côn Sơn, LNG); toàn PV GAS giải ngân vốn đầu tư 9 tháng là 3.992 tỷ đồng. Nếu không tính dự án Đường ống khí Lô B-Ô Môn (PVN đang điều hành) thì kết quả giải ngân của Công ty mẹ vượt nhẹ kế hoạch 9 tháng.
Theo PV Gas, trong quý 4/2021, dự báo dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc trở lại hoạt động bình thường mới rất khó khăn, đặc biệt ở các tỉnh thành phía Nam, sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của PV GAS. Trong đó, nhu cầu huy động khí của khách hàng điện tiếp tục ở mức thấp và thiếu ổn định; kinh doanh các sản phẩm khí (KTA, CNG, LPG) dự báo vẫn khó khăn do các khách hàng công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, dừng/giảm sản xuất/duy trì hoạt động cầm chừng; nhu cầu LPG của thị trường tiếp tục giảm do thực hiện giãn cách xã hội; các bên cung cấp, tiêu thụ khí thực hiện nhiều công việc bảo dưỡng sửa chữa - dừng khí; công nợ và kiểm soát công nợ dự kiến cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19…
Để hoàn thành nhiệm vụ 2021, PV GAS đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng mặt hoạt động, nỗ lực đảm bảo mọi hoạt động an toàn, cấp khí liên tục, quyết tâm đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Đặc biệt, PV GAS tăng cường chủ động và phối hợp chặt chẽ để triển khai các giải pháp cụ thể, nhằm kiên quyết đảm bảo tiến độ các công trình - dự án trọng điểm, có liên quan đến Hệ thống hạ tầng phát triển LNG như Dự án Kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải; đường ống dẫn khí LNG Thị Vải - Phú Mỹ; Hệ thống xuất bằng xe bồn tại Kho chứa LNG Thị Vải; Mở rộng, nâng công suất Kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; cải tạo mặt bằng, tái bố trí bồn chứa LPG tại Kho cảng Thị Vải;…
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN