Pomina làm gì khi mất cân đối tài chính?

Pomina đang thu xếp nguồn tài trợ bổ sung từ nguồn phát hành cổ phiếu 700 tỷ và từ ngân hàng 500 tỷ, các nguồn thu xếp này sẽ thực hiện trong quý 3 và quý 4/2022 để xử lý việc mất cân đối tài chính.
CTCP Thép Pomina (HoSE: POM) vừa có giải trình về việc chuyển từ lãi sang lỗ sau soát xét và đơn vị kiểm toán có ý kiến.
Cụ thể, tại báo cáo riêng lẻ, Pomina giảm mạnh 83% lợi nhuận về còn 867 triệu đồng sau soát xét, còn tại báo cáo hợp nhất, công ty chuyển từ lãi 8 tỷ sang lỗ 23 tỷ đồng.
Pomina lam gi khi mat can doi tai chinh?
 
Theo giải trình của Pomina, sở dĩ công ty thua lỗ sau soát xét do phân bổ thêm chi phí trả trước chờ phân bổ. Đồng thời, công ty con trong nhóm Pomina phải lập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi sắt thép liên tục giảm.
Còn đối với ý kiến của đơn vị kiểm toán, POM có 10.727 tỷ đồng nợ ngắn hạn, hầu hết là nợ vay tài chính với 7.728 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn ở mức 9.719,1 tỷ đồng. Ngoài ra đơn vị kiểm toán cũng cho biết Pomina chưa thanh toán các khoản vay đã đến hạn cho đến ngày lập BCTC hợp nhất giữa niên độ.
Theo Pomina, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn trên báo cáo riêng 726 tỷ và báo cáo hợp nhất 1.008 tỷ do công ty đã dùng vốn ngắn hạn cho dự án lò cao khi nguồn vốn cho dự án không đủ.
Việc mất cân đối này Pomina đang thu xếp nguồn tài trợ bổ sung từ nguồn phát hành cổ phiếu 700 tỷ và từ ngân hàng 500 tỷ, các nguồn thu xếp này sẽ thực hiện trong quý 3 và quý 4/2022. 

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN