Ocean Group dự kiến bán 20 triệu cổ phiếu OCH để trả nợ và hỗ trợ kinh doanh

Ocean Group cũng phê duyệt việc mua cổ phần CTCP Bảo Linh trong ngắn hạn với số lượng và giá trị theo thỏa thuận.
HĐQT Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, HoSE: OGC) thông qua chủ trương chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu OCH của Khách sạn và Dịch vụ OCH (HNX: OCH) qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
Mục đích giao dịch nhằm tạo nguồn tiền thanh toán công nợ và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá tham chiếu tại từng thời điểm chuyển nhượng. Tạm tính theo giá kết phiên 15/9 là 9.400 đồng/cp, công ty dự kiến thu về 188 tỷ đồng.
Ocean Group là công ty mẹ, nắm giữ 59,85% vốn của Khách sạn và Dịch vụ OCH, tương ứng gần 120 triệu cổ phiếu.
HĐQT Ocean Group cũng phê duyệt việc mua cổ phần CTCP Bảo Linh trong ngắn hạn với số lượng và giá trị theo thỏa thuận nhằm tái cơ cấu khoản nợ.
Tính đến 30/6, Ocean Group đã đầu tư 11,2 tỷ đồng vào CTCP Bảo Linh, trích lập dự phòng 9,5 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư của CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL), công ty con của Ocean Group với số lượng cổ phần sở hữu là 1 triệu.
CTCP Bảo Linh thành lập từ tháng 11/2009 có trụ sở tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ, trang phục thể dục, thể thao, trang phục bảo hộ lao động... Ông Nguyễn Văn Quý là người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT.
Tính đến cuối tháng 6, nợ phải trả của Ocean Group là 2.546,5 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu kỳ. Công ty đã tất toán toàn bộ nợ vay ngắn hạn 544 tỷ đồng, nhưng vẫn còn 153 tỷ nợ vay dài hạn. Công ty đang có chủ trương thoái vốn, chuyển nhượng một số dự án và thu hồi công nợ.
Về kết quả kinh doanh bán niên 2020, doanh thu thuần đạt 263 tỷ đồng, giảm 38% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 30 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt hơn 44,4 tỷ đồng. Lỗ sau thuế chưa phân phối là 2.722 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 1.169 tỷ đồng.
Năm 2020, Ocean Group đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.009 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 207 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2020, Tập đoàn mới hoàn thành được 26% mục tiêu về doanh thu và đạt 67% kế hoạch lợi nhuận.
Theo Châu Anh/NDH

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN