Người của Vinamilk và GTNfoods giữ các vị trí chủ chốt tại VLC

Năm 2020, Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam đặt kế hoạch doanh thu tăng 12% nhưng lợi nhuận lại giảm đến 10% về mức 160 tỷ đồng.
 

Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (Vilico, VLC) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020.

Cụ thể, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.909 tỷ đồng, tăng 12% so năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 160 tỷ đồng, giảm 10%.

Về kế hoạch phân phối lợi nhận, Công ty dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%, trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế và 5% lợi nhuận sau thuế trích quỹ khen thưởng phúc lợi.

Kết thúc năm 2019, VLC ghi nhận doanh thu thuần và giá vốn hàng bán đồng loạt tăng nhẹ 2%, ghi nhận lần lượt đạt hơn 2.595 tỷ đồng và gần 2.115 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến lãi gộp của VLC tăng 3%, đạt gần 481 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm 20% so với năm 2018, đạt hơn 68 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng trong năm 2019 của VLC chiếm hơn 322 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí hỗ trợ, quảng cáo, khuyến mại chiếm 66% trong tổng chi phí bán hàng, đạt gần 211 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của VLC giảm 10% ghi nhận từ việc giảm chi phí nhân công 24% trong năm 2019.

Bên cạnh đó, VLC cũng ghi nhận hơn 5 tỷ đồng từ thu nhập thu hồi tư chi phí cơ hội hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Lũy kế cả năm 2019, VLC ghi nhận lãi ròng đạt hơn 91 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước. Với lợi nhuận thu về, Công ty dự kiến chi 38 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Nguoi cua Vinamilk va GTNfoods giu cac vi tri chu chot tai VLC
 VLC đặt kế hoạch lãi giảm 10% trong năm 2020

Người của Vinamilk và GTNfoods giữ vai trò lãnh đạo tại VLC

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng đã bổ nhiệm/miễn nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt như: miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Nguyễn Hồng Anh kể từ ngày 15/2. Với việc ra khỏi HĐQT, ông Hồng Anh cũng không còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Vị trí Chủ tịch đã được giao lại cho bà Mai Kiều Liên. Bà Liên hiện đang đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Vinamilk đồng thời là Chủ tịch HĐQT của GTNfoods.

Ngoài ra, Công ty cũng miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Công Chiến, thay thế là ông Trịnh Quốc Dũng – hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc GTNfoods và Giám đốc Điều hành Phát triển vùng nguyên liệu của Vinamilk.

Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng bổ nhiệm thêm ông Trần Chí Sơn vào vị trí Thành viên HĐQT của VLC. Ông Trần Chí Sơn hiện là Phó Tổng Giám đốc của GTNfoods.

Song song đó, VLC cũng thay thế toàn bộ thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2024. Theo đó, Ban kiểm soát mới gồm có bà Hà Thị Diệu Thu, ông Trịnh Công Sơn và ông Trịnh Công Tuyến. Trưởng ban kiểm soát của VLC chính là bà Hà Thị Diệu Thu, hiện là Trưởng Ban kiểm soát của GTNfoods.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN