Một công ty sách miền Nam bị truy thu và xử phạt thuế

Số tiền chậm nộp được tính đến hết ngày 28/1/2022, SMN có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
 
Cục thuế TP.HCM vừa ra Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (SMN).
Cụ thể, SMN đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. SMN bị xử phạt số tiền gần 22 triệu đồng.
Biện pháp khắc phục hậu quả là nộp gần 108 triệu đồng tiền truy thu và hơn 11 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.
Mot cong ty sach mien Nam bi truy thu va xu phat thue
 
Số tiền chậm nộp được tính đến hết ngày 28/1/2022, SMN có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
Như vậy, tổng số tiền phạt, tiền thuế truy thu cũng như tiền chậm nộp của SMN là hơn 140 triệu đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN