PV Power ước doanh thu đi lùi 14% trong tháng 1/2022

POW đặt kế hoạch sản lượng điện trong tháng 2/2022 đạt 808,3 triệu kWh và doanh thu ước tính 1.305 tỷ đồng.
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 1/2022 với sản lượng 1.192 triệu kWh và doanh thu 2.157 tỷ đồng. So với con số ước tính cùng kỳ năm trước, doanh thu đi lùi 14%. 
Trong tháng đầu năm 2022, Nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1&2 đã tham gia chào giá vận hành trên thị trường điện theo hợp đồng PPA mới chuyển đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021).
Sản lượng hợp đồng Qc được giao thấp (229 triệu kWh), cùng với giá thị trường thấp hơn so với chi phí biến đổi. Do vậy nhà máy không đạt kế hoạch sản lượng.
PV Power uoc doanh thu di lui 14% trong thang 1/2022
 Nguồn: PV Power.
Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến NMĐ Vũng Áng 1 do sự cố xảy ra trong tháng 9 dẫn đến kết quả thua lỗ quý 4/2021 của POW. Trong tháng 1/2022, POW cho biết nhà máy được giao Qc 236,2 triệu kWh. Do giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi, nhà máy vận hành vượt kế hoạch sản lượng được giao.
Về tình hình đầu tư dự án NMĐ Nhơn Trạch 3-4, ngày 27/1, HĐQT POW đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Tổ hợp Liên doanh nhà thầu Samsung C&T và LILAMA, dự kiến ký hợp đồng trong tháng 2/2022.
POW đặt kế hoạch sản lượng điện trong tháng 2/2022 đạt 808,3 triệu kWh và doanh thu ước tính 1.305 tỷ đồng. Có thể thấy các chỉ tiêu này đều giảm đáng kể so với tháng 1/2022 cũng như cùng kỳ năm 2021. Mức giảm chủ yếu ở NMĐ Nhơn Trạch 1 và NMĐ Nhơn Trạch 2.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN