May Sông Hồng chốt danh sách tạm ứng cổ tức tiền mặt tới 45%

CTCP May Sông Hồng (HoSE: MSH) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 45%.
Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 10/12 và MSH chi trả cổ tức cho cổ đông từ ngày 24/12.
Trên thị trường, chốt phiên ngày 18/11, cổ phiếu MSH đóng cửa tại mức cao 96.000 đồng/cp, ghi nhận tăng gần 22% trong vòng 3 tháng qua.
Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh thu thuần của MSH tăng 21% so với cùng kỳ, đạt 1,296 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng khiến lãi gộp của Công ty sụt nhẹ so với cùng kỳ, biên lãi gộp thu hẹp từ 21.4% về 17.6%.
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của MSH giảm mạnh 67% và 64% so với cùng kỳ, còn 11.7 tỷ đồng và 55.2 tỷ đồng. Nhờ vậy, Công ty báo lãi ròng gấp 2.8 lần cùng kỳ, gần 120 tỷ đồng.
9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của MSH tăng 16% so với cùng kỳ, đạt hơn 3,448 tỷ đồng. Lãi ròng gần 334 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm.
Trong năm 2021, MSH đặt kế hoạch đem về 4,200 tỷ đồng tổng doanh thu và 340 tỷ đồng lãi trước thuế. So với kế hoạch, MSH đã thực hiện được 82% mục tiêu doanh thu và vượt 21% mục tiêu lãi trước thuế 2021.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN