Lỗ luỹ kế hơn ngàn tỷ, JVC tiếp tục bị giữ nguyên diện kiểm soát

Sở GDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu JVC do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 thua lỗ.
Cụ thể, ngày 29/06/2021, Sở đã ra quyết định chuyển cổ phiếu JVC của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 06/07/2021 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/03/2020 (năm 2019) âm tới 1.015 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp (năm 2020) âm 76,68 tỷ đồng.
Tiếp đó, ngày 02/12/2021, Sở đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán năm 2021 (niên độ 01/04/2021 đến 31/03/2022) của JVC với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 âm 2,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/09/2021 âm tới 1.094 tỷ đồng (vốn điều lệ của công ty 1,125 tỷ đồng) và kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ (không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu và tính đầy đủ của các khoản công nợ phải thu ngắn của khách hàng, trả trước cho người bán ngắn hạn và phải thu ngắn hạn khác).
Lo luy ke hon ngan ty, JVC tiep tuc bi giu nguyen dien kiem soat
 
Do đó, Sở tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu JVC do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 lỗ căn cứ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2021, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu JVC sẽ căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2021 của JVC.
Trên thị trường, cổ phiếu JVC đang giao dịch dưới mệnh giá trong phiên ngày 8/12 quanh mức 9.000 đồng/cp, ghi nhận giảm gần 8% trong vòng 1 tuần qua. Khối lượng giao dịch khá sôi động khi bình quân gần 4 triệu đơn vị mỗi phiên.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN