Lỗ 92 tỷ đồng trong quý 3, Thép Việt Ý chuyển lãi thành lỗ trong 9 tháng

CTCP Thép Việt Ý (VIS) lỗ nặng quý 3 đánh bay thành quả của nửa đầu năm 2021.
 
Quý 3, VIS báo doanh thu thuần đạt 1.381 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến VIS lỗ gộp hơn 65 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp hơn 47 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính cũng giảm mạnh từ 11,7 tỷ đồng xuống còn gần 6,8 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, VIS lỗ sau thuế hơn 92 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 26,7 tỷ đồng.
Lo 92 ty dong trong quy 3, Thep Viet Y chuyen lai thanh lo trong 9 thang
 VIS lỗ đến 92 tỷ đồng trong quý 3.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, VIS đạt 4.387 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 56% so với cùng kỳ, lỗ quý 3 đã đánh bay lợi nhuận 6 tháng đầu năm, kết quả 9 tháng VIS lỗ sau thuế 18,6 tỷ đồng.
Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân thua lỗ là do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đầu ra của sản phẩm thép gần như đóng băng. Cả hai nhà máy luyện phôi và cán thép đều có những khoảng thời gian phải dừng hoạt động, phát sinh lỗ chi phí cố định.
Bên cạnh đó do giá nguyên liệu tăng cao, trong khi giá bán sản phẩm lại không tăng. Công ty đã phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, làm phát sinh lỗ. Công ty không bán được hàng, số lượng hàng tồn kho tăng cao làm phát sinh các chi phí nắm giữ hàng hoá.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN