Vinatex lãi quý 3 tăng trưởng gấp 2,8 lần nhờ lĩnh vực sợi

Vinatex báo lãi ròng đạt gần 187 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ nhờ sự đóng góp của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, đặc biệt là lĩnh vực sợi.
Quý 3, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, VGT) ghi nhận doanh thu thuần quý 3 tăng 23% đạt gần 4.076 tỷ đồng. Giá vốn tăng nhẹ hơn giúp lãi gộp tăng 87%, đạt hơn 515 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 87%, lên mức gần 76 tỷ đồng. Các chi phí đồng loạt tăng như chi phí tài chính tăng 13%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 26% và 24%.
Sau cùng thì Vinatex báo lãi ròng đạt gần 187 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ nhờ sự đóng góp của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, đặc biệt là lĩnh vực sợi.
Lũy kế 9 tháng, VGT ghi nhận doanh thu thuần tăng 8% đạt 11.112 tỷ đồng và lãi ròng gần 567 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ.
Vinatex lai quy 3 tang truong gap 2,8 lan nho linh vuc soi
 VGT lãi lớn quý 3.
Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của VGT ghi nhận gần 19.389 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả của đơn vị cũng tăng 5%, giá trị hơn 10.483 tỷ đồng.
Hàng tồn kho chiếm hơn 2.523 tỷ đồng, tăng 79 tỷ đồng so với con số hồi đầu năm. Trong đó, nguyên liệu, vật liệu (giá gốc) ghi nhận gần 1,043 tỷ đồng, tăng 46%.
Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 13%, lên gần 2.997 tỷ đồng. 2 khoản phải thu lớn của VGT đến từ CTCP Dệt - Dệt may Nam định hơn 112 tỷ đồng (tăng 17%) và Công ty TNHH Coats Phong Phú gần 160 tỷ đồng (gấp 5 lần đầu năm).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN