Lãi cao kỷ lục, DPM nâng cổ tức 2022 lên mức khủng 70%

ĐHĐCĐ DPM đã thông qua mức chi cổ tức 7.000 đồng/cp bằng tiền mặt cho năm 2022. Tổng số tiền chi cổ tức là gần 2.800 tỷ đồng. 
Ngày 27/12, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HoSE: DPM) đã tổ chức thành công phiên họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022.
Trong phiên họp, các cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị DPM trình bày nội dung điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2022 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức vào tháng 6 vừa qua, cổ đông đã thông qua mức chi cổ tức năm 2022 là 50% vốn điều lệ (tương ứng 5.000 đồng/cp), là mức cao nhất từ trước tới nay của cổ phiếu DPM, và cũng được đánh giá là mức rất cao trên thị trường chứng khoán nói chung.
Lai cao ky luc, DPM nang co tuc 2022 len muc khung 70%
 Dòng sản phẩm mới của DPM
Tuy nhiên, năm 2022 DPM đã đạt các chỉ tiêu tài chính kỷ lục trong lịch sử hoạt động của mình, như doanh thu đạt gần 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 6.400 tỷ đồng (tương đương 160% vốn điều lệ, gần gấp đôi so với năm 2021).
Trước tình hình đáng phấn khởi đó, ĐHĐCĐ đã thông qua mức chi cổ tức 7.000 đồng/cp bằng tiền mặt cho năm 2022. Tổng số tiền chi cổ tức là gần 2.800 tỷ đồng. Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2022 và các năm trước được Ban điều hành DPM dự trù cho các dự án đầu tư phát triển trong các năm tới. 
Ngoài ra, DPM cũng đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023 thận trọng ở mức 2,7 nghìn tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN