Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM) bị phạt 100 triệu do 'ém' loạt tài liệu

Ngày 1/12/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 409/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (UPCoM: HPM) số tiền 100 triệu đồng. 
Theo đó, HPM đã có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Cụ thể, HPM không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN loạt tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021; Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
Giải trình chênh lệch 10% Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2020; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán, chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế, ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2021; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022.
Đồng thời, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/HĐQT ngày 15/02/2022 về thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Khoang san Hoang Phuc (HPM) bi phat 100 trieu do 'em' loat tai lieu
 
Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, HPM còn bị Thanh tra Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn xử phạt 10 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 1 tháng do không thực hiện lại thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán khi có sự thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố trước đó theo quy định. 
Về kết quả kinh doanh, HPM ghi nhận doanh thu đột biến trong 9 tháng 2022 với gần 91 tỷ đồng, gấp 30 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng khả quan với gần 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 149 triệu đồng. 
Liên quan đến hoạt động kinh doanh, HPM vừa quyết định chấm dứt đầu tư dự án khai thác chế biến quặng sắt mỏ Lũng Hóa (Lạng Sơn).
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN