Khoản lãi gần 3 tỷ đồng giúp PXS thoát án huỷ niêm yết

Có lãi khiêm tốn trong năm 2020 nhưng PXS đã may mắn thoát khỏi án huỷ niêm yết bắt buộc trên HoSE.
Theo BCTC quý 4, CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS) ghi nhận doanh thu thuần 312 tỷ đồng, tăng 42%. Giá vốn giảm giúp lãi gộp ở mức 16 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ 78 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm từ 6,4 tỷ về 4 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi vay. Chi phí quản lý cũng giảm mạnh về 114 tỷ đồng về 10 tỷ đồng. Kết quả, PXS có lãi 335 triệu đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 198 tỷ đồng.
Doanh nghiệp cho biết trong quý triển khi thi công gói thầu A2 & G của dự án nhà máy lọc Hóa dầu Long Sơn, thi công các công trình của Vietsopetro, BK 21… và của Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc KNOC,…
Khoan lai gan 3 ty dong giup PXS thoat an huy niem yet
 
Lũy kế cả năm, doanh thu đạt 1.137 tỷ đồng, gấp 2,8 lần; lãi sau thuế 2,7 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ 269 tỷ đồng. Như vậy, PXS đã có lãi trở lại sau 2 năm chìm trong thua lỗ, với kết quả này PXS đã thoát khỏi án huỷ niêm yết trên HoSE.
Tại ngày 31/12, hàng tồn kho của PXS gấp 2,2 lần so với đầu năm lên 392 tỷ đồng, khoản phải thu tăng 11% lên 225 tỷ đồng. Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 102 tỷ về 65,6 tỷ đồng.
Khoản nợ phải trả tăng mạnh từ 841 tỷ đồng lên 985 tỷ đồng vào cuối năm, đáng kể là khoản vay nợ dài hạn giảm mạnh từ 4,8 tỷ về còn 1,5 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN