ITA xin hoãn nộp BCTC, nói HoSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gây khó khăn

ITA đề nghị UBCKNN và HoSE cần yêu cầu cán bộ, nhân viên của mình ngừng ngay hành động gây hành động áp lực đến các kiểm toán viên.
Ngày 26/2, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về việc xin tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 và Báo cáo thường niên 2023, với nguyên nhân liên quan đến kiểm toán viên.
Theo công văn, ITA giải trình cho biết, ngày 5/5/2023, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán về soát xét báo cáo tài chính kiểm toán 2023 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (Công ty kiểm toán AASCS).
Nhưng vào ngày 29/12/2023, AASCS đã gửi thông báo không thực hiệm nội dung kiểm toán cho ITA do không thu xếp được nhân sự và thiếu thời gian, đồng thời thanh lý hợp đồng kiểm toán đã ký vào ngày 5/5/2023.
ITA xin hoan nop BCTC, noi HoSE va Uy ban Chung khoan Nha nuoc gay kho khan
 ITA giải trình lý do xin hoãn nộp BCTC.
Theo ITA, Công ty kiểm toán AASCS ngừng kiểm toán bởi hai kiểm toán viên là ông Phùng Văn Thắng và Tạ Quang Long dù đã thực hiện kiểm toán cho ITA báo cáo tài chính năm 2022 và bán niên soát xét năm 2023 đã bị UBCKNN tước giấy phép hành nghề trong 02 năm.
ITA cho rằng đây là trường hợp bất khả kháng để xin tạm hoãn công bố các báo cáo nêu trên theo Thông tư 96/2020 của Bộ Tài chính và cho biết, dù đã liên hệ với 30 công ty kiểm toán được chấp thuận trên thị trường, nhưng các công ty này đều lo sợ khi các công ty kiểm toán cho ITA đều bị UBCKNN và HOSE cố tình gây khó khăn và tước giấy phép hành nghề như hai cá nhân nêu trên tại AASCS và cho biết thêm là trước đó, kiểm toán viên cho ITA tại Ernst & Young Việt Nam cũng bị tước giấy phép.
Do vậy, ITA đề nghị UBCKNN và HoSE cần yêu cầu cán bộ, nhân viên của mình ngừng ngay hành động gây hành động áp lực đến các kiểm toán viên và cần thể hiện sự khách quan, hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng chức năng nhiệm vụ.
ITA đã có lãi trở lại trong năm 2023
Được biết, ITA trong năm 2022 phải ghi nhận khoản hàng bán bị trả lại gần 2.200 tỷ đồng do bị buộc phải thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn liên quan đến Trung tâm Điện lực Kiên Lương đối với CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạp (TEDC). Hệ quả là Công ty bị âm doanh thu thuần hơn 1.500 tỷ đồng.
Bước sang năm 2023, nhờ không còn khoản hàng bán trả lại như trên, ITA ghi nhận doanh thu thuần gần 567 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ cho thuê đất đã phát triển hạ tầng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 269 tỷ đồng, tiếp đó là doanh thu cung cấp dịch vụ với 155 tỷ đồng. 
Trái với tình hình khả quan của hoạt động kinh doanh chính, hoạt động tài chính của ITA lại diễn biến không mấy tích cực. Đầu tiên là doanh thu giảm 87%, chỉ còn vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng, do không còn thanh lý các khoản đầu tư. Mặt khác, Công ty không còn được hoàn nhập dự phòng chi phí tài chính như năm trước.
Sau khi trừ đi các chi phí, ITA lãi ròng gần 202 tỷ đồng trong năm 2023, trong khi năm trước lỗ hơn 260 tỷ đồng. Dù vậy, mức lãi này chỉ mới thực hiện được gần 79% mục tiêu đề ra cho năm 2023.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN