Dược phẩm Imexpharm đặt kế hoạch lãi tăng 14% trong năm 2021

Dược phẩm Imexpharm đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 tăng trưởng 14% cho lợi nhuận trước thuế.
CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) vừa thông qua kế hoạch năm 2021 với tổng doanh thu và thu nhập là 1.530 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 290 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11% và 14% so với thực hiện trong năm 2020.
Ngoài ra, Imexpharm còn thông qua việc mua lại 18.700 cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại là 12.000 đồng/cp.
Bên cạnh đó, Imexpharm cũng cho biết ngày 22/3 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thời gian tổ chức dự kiến là 8h ngày 24/4.
Duoc pham Imexpharm dat ke hoach lai tang 14% trong nam 2021
 IMP vừa đưa ra kế hoạch 2021.
Trong quý 4/2020, IMP ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 6% ở mức 487 tỷ đồng, nhờ giá vốn giảm mạnh nên lãi gộp tăng 5% lên 198 tỷ.
Đáng kể, Công ty đã tiết giảm phân nửa chi phí quản lý doanh nghiệp nên đẩy lãi ròng trong quý 4 tăng 35% lên 70 tỷ đồng so với con số 52 tỷ đồng của cùng kỳ.
IMP cho biết công ty đã cơ cấu danh mục sản phẩm bán ra, tập trung vào các sản phẩm chủ lực có giá trị và biên lợi nhuận cao. Bên cạnh đó chi phí giảm mạnh là vì không trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ (20 tỷ đồng) như trong quý 4/2019.
Luỹ kế cả năm, IMP báo doanh thu giảm 3% ở mức 1.369 tỷ đồng, ngược lại lợi nhuận sau thuế tăng mạnh đến 30% lên 210 tỷ đồng từ mức 162 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN