GVR điều chỉnh giảm mạnh 32% kế hoạch lợi nhuận 2021

Ngày 31/12/2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2021. 
Theo GVR, năm 2021 tình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và việc thực hiện giãn cách kéo dài đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty mẹ tập đoàn.
Trước tình hình trên, GVR điều chỉnh giảm các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận của năm 2021.
Cụ thể, doanh thu giảm hơn 11% xuống còn 3.799 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 32% về mức 2.059 tỷ đồng. 
GVR dieu chinh giam manh 32% ke hoach loi nhuan 2021
 
Trong khi đó, 9 tháng 2021, doanh thu hợp nhất của GVR khá khả quan khi đạt 11.694 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3.816 tỷ đồng, tăng mạnh 88%. 
Đến giữa tháng 12/2021, toàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã khai thác được 377.722,6 tấn mủ, đạt 100% kế hoạch sản lượng, về trước kế hoạch 16 ngày. Ước tính đến hết năm 2021, sản lượng mủ do VRG khai thác vượt 5,7% kế hoạch sản lượng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN